1) Provoz mateřské školy

 

Mateřská škola je otevřena od 6: 15 do 16:00 hodin každý den.

Jednotřídní školka, kapacita je 25 dětí

 

Co potřebují děti do MŠ ?

- přezůvky (ne pantofle)

- pohodlné oblečení do třídy

- oblečení na zahradu (klidně starší)

- náhradní oblečení (např. triko, spodní prádlo...)

- hrníček na pitný režim (keramický )

 

 

 

2) Uspořádání dne ve školce

  


Režim dne:

6:15 -  8:00
doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ
volná hra
individualizované řízené činnosti


8:00  - 9:00
volná hra
skupinové řízené činnosti
postupná svačinka / 8:30-9:00/
diskusní, komunitní kruh

frontání řízené činnosti


9:30 - 11:30
příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku


11:30 - 12:00
příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:00 – 12:30 hodin)


12:00 - 13:30                                                                                                          

30 min. odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)


13:30 - 16:00                                                                                                                  

odpolední svačina ( 14.00 – 14.30)

volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

 

Otázka: Mohou si děti nosit své hračky do školky?

Nedoporučujeme to - hračky se mohou poškodit nebo ,,ztratit" (založit), což by byla škoda.

V naší školce máme hraček nadbytek - máme spoustu společenských a logických her, knih a leporel, kreslící nástroje a materiály, několikdruhů kostek a LEGA, panenky a kočárky, mnoho modelů aut, místa pro námětové hry (kuchyňka, obchod, pokojík), hru stolní fotbal... a spoustu dalších.

S dětmi neustále děláme nějaké činnosti - rozhovory k tématům, recitace básní, zpěv písní s klavírem a dalšími dětskými hudebními nástroji (ozvučná dřívka, triangl, činelky,...atd.),výtavrné tvoření (malba, kresba, modelování...),zdravotní cvičení a různé pohybové hry, vycházky po vesnici a okolí.