Informace o nás

Historie Mateřské školy v Těšeticích

 

Mateřská škola v Těšeticích je školka, s dlouholetou tradicí. Zahájila provoz 1.9.1945 ve dvou místnostech školního bytu. Trvalo několik let, než byla vhodně upravena pro provoz MŠ. Až do roku 1973 sídlila spolu se ZŠ v jedné budově.                                                                                                                                                  

1.9.1973 se přestěhovala do adaptované budovy bývalých jeslí. Po celou existenci je školou jednotřídní.                                                        

Koncem roku 1995 a začátkem 1996 prošla školka druhou adaptací, kde byly zvětšeny místnosti a dříve nevyužité prostory byly upraveny na koutky pro hrové aktivity dětí.Celkovou rekonstrukcí prošla sociální zařízení, výrazně se změnila i školní zahrada.                                    

Díky sponzorům byla dovybavená dřevěnou průlezkou, skluzavkou, houpačkou a malým dětským bazénkem.                                                    

V roce 2008 byla opravena fasáda budovy školky, vydlážděn průjezd, nové rozčlenění chodníků a zpevněná plocha pro TV činnosti  a hry dětí. Zahrada byla také ještě dovybavená sedacím nábytkem a slunečníky. Nakonec byla ještě zahrada dle návrhu zahradního architekta osázena stromy a keři.                                                                                                                                                                                          

V letních měsících 2009 byly v budově zrekonstruovány všechny podlahy, včetně izolací.                                                                                    

Celá budova byla vymalována a následně pokreslena dětskými obrázky na zdech.                                                                                                

Zatím poslední rekonstrukce proběhla v roce 2011 v červenci. Důvodem bylo- rozšíření MŠ o jednu místnost, také úprava školní umývárny a další sanitární vybavení.                                                                                                                                                                                            

Počet dětí v naší MŠ se rok od roku zvyšuje.

Naši školku v letošním roce 2012/2013 navštěvuje celkem 25 dětí.                                                                                                                      

Navštěvují nás nejen děti z Těšetic, ale i z vedlejší vesnice Bantice.

 
Kolik se u nás platí školné ?

- pro všechny děti                    300,-Kč / měsíc                                                                                                                    

- pro předškoláky                     zdarma / měsíc

 
Co dětem nabízíme:

- osobní přístup pedagogů (učitelek) k dětem, k jejich radostem a starostem

- činnosti zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti dítěte

- průběžná logopedická péče

- oživování lidových zvyků a tradic

 

Akce naší školky: 

- různá kulturní a divadelní vystoupení 

- předplavecký výcvik v Městských lázní ve Znojmě

- karneval, besídky, akce ke Dni dětí

- Mikulášská a Vánoční nadílka s dárečky

- tvořivé odpoledne s rodiči před Vánoci

- účast při rozsvicování vánočního stromečku v Těšeticích

- vystoupení (recitace básní, zpěv) pro seniory

- předvelikonoční tvořivá dílna ve školce

- rozloučení s předškoláky na zahradě školky

- výlety do města Znojma (vláček), ZOO, hřebčína v Lechovicích ... atd.

- turistické vycházky v místě bydliště a okolí

- strašidelná dýňová stezka před Halloweenem

- účast při lampiónovém průvodu Těšeticemi

- vítání jara - ,,Vyhazování Morany"

 

Režim dne v naší školce:      /celoroční provoz/

 

Režim dne:

6:15 -  8:00
doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti


8:00  - 9:30
volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka
diskusní, komunitní kruh


9:30 - 11:30
příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku


11:30 - 12:00
příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:00 – 12:30 hodin)


12:00 - 13:30                                                                                                         

30 min. odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)


13:30 - 16:00                                                                                                                 

odpolední svačina ( 14.00 – 14.30)

volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.

 

Pokud se v nejbližší době plánuje nějaká akce, určitě se o ní více dozvíte v rubrice : KALENDÁŘ AKCÍ !