SVÁTKY VELIKONOC

27.03.2013 00:00

Prožíváme svátek Velikonoce

V naší mateřské školičce prožíváme všechny známe svátky, proto i na Velikonoce nezapomínáme.

Povídáme si s dětmi stručně o historii, lidových tradicích a zvycích, dále o velikonočních symbolech (jako např. beránek, vajíčko, kříž, pomlázka, svíce, jíva s kočičkami a zvířáta - beránek, slepička, zajíček...apod.).

Čteme si různé příběhy na toto téma, popř. si pouštíme výchovné TV pořady - " Kostičky" .

Něco málo o historii Velikonoc

 

Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání si připomínají poslední týden Ježíškov pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení.

Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středaZelený čtvrtekVelký pátek a Bílá sobota.

 

Tradiční názvy jednotlivých dní

Den v týdnu Pojmenování
Neděle Květná
Pondělí Modré, někde Žluté
Úterý Šedivé
Středa Škaredá
Čtvrtek Zelený
Pátek Velký
Sobota Bílá
Neděle Velikonoční
Pondělí Červené
 

Mezi tradiční zvyky spojené se Svatým týdnem patří „odlet zvonů do Říma“. Při Gloria na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony a varhany, které umlknou až do Velikonoční vigilie. Místo zvonů se používají dřevěné řehtačky a klapače (s tímto zvykem se lze setkat u nás zejména v oblastech se silnými folklórními tradicemi, např. na Slovácku).

—————

Zpět