Den planety Země - 22.dubna 2013

22.04.2013 00:00

 

DEN ZEMĚ

Den Země je den věnovaný naší planetě Zemi, který se kažodročně koná 22.dubna. Dříve se však slavil v dnech jarní rovnodennosti (21.března) a oslavoval svátek jara.

V dnešní moderní době je to ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách řešení. 

Den Země slaví více jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.

 

Jak to oslavíme s dětmi v naší školce

- rozhovory o naší planetě Zemi (světadíly, vodstvo, živočišstvo, rostlinstvo a lidé)

- pozorování okolí při vycházce (znečištění přírody, pohozený odpad v přírodě)

- úklid školní zahrady od nečistot, zalévání květin a keřů

- učíme se třídit odpad (modrý - papír) - (žlutý - plasty) - (zelený - sklo) - (černý - komunální odpad)

- pozorujeme změny u počasí

- různé hry zaměřené na ekologii a ochranu přírody

- kresba obrázků o přírodě 

Desatero domácí EKOlogie

1) Šetříme energií

2) Šetříme a neplýtváme vodou 

3) Nakupujeme pouze nezbytně nutné věci, které poztřebujeme

4) Chráníme ovzduší (kouř z továren -smog, nekácíme stromy)

5) Odpady (neznečišťujeme přírodu - třídíme odpad) 

6) Doprava (využívat jiné dopravní prostředky - kolo, nebo chůze)

7) Zahrada (straráme o zahradu, neznečišťujeme - domov živočichů)

8) Potrava a zdraví (chráníme své zdraví, jíme zdravě)

9) Příroda (neničíme přírodu a neubližujeme živočichům)

10) Globalizace a lokalizace (nezabírání dalšího místa na Zemi - např.nevykácíme les kvůli paneláku)