Když dítě nastupuje do MŠ, tak dokáže ...

11.07.2014 11:59

 

     MATEMATIKA

 • počítat do tří a ukázat odpovídající čísla
 • ovládat pojmy (jeden - mnoho, velký - malý, široký - úzký, ...)
 • znát základní barvy
 • poznat základní geometrické útvary
 • srovnávat předměty dle určitého pravidla (barvy, tvaru, velikosti)
 
     ROZVOJ ŘEČI 
 • pojmenovat to, co ho obklopuje (nábytek, nádobí, oblečení, hračky, rodina)
 • znát názvy základních činnosti (skákat, běhat, jít, ...apod.)
 • opakovat básničky a písničky
 
     POZORNOST 
 • soustředěnost na činnost alespoň 3-4 minuty
 • nacházet párové předměty
 • ze skupiny předmětů vybrat potřebný
 • nacházet shody a rozdíly předmětů
 
     PAMĚŤ
 • zapamatovat si 2-3 obrázky (trénovat formou hry pexesa!)
 • zapamatovat si 3-4 slova , zopakované 1-2x dospělým
 • pamatovat si detail nebo vlastnost předmětů 
 
     MYŠLENÍ 
 • skládat obrázek ze 2 a více částí (hra s puzzlemi)
 • nalézat předmět, který do skupiny nepatří
 • nalézat shody a rozdíly mezi předměty
 
      MOTORIKA
 • rozstřihnout nůžkami papír
 • práce s plastelínou (vytvářet kuličky, válečky, spojovat je k sobě) 
 • kreslit kroužky, tečky, linky
 • opakovat pohyby prstové grafomotoriky
 
      OKOLNÍ SVĚT
 • mít představy a znát názvy domácích zvířát (kráva, ovce, pes,...) a divokých zvířatech (zajíc, medvěd, liška,...)
 • znát názvy 3-4 zástůpců u: ryby, ptáci, hmyz
 • znát názvy základních rostlin, 3- 4 zástupců z řad stromů a květů
 • mít předstatvu o ovoci a zelenině
 • mít představu o materiálech, ze kterých jsou vyrobeny okolní předměty
 • znát části dne (ráno, večer, den, noc)
 • umět rozpoznat počasí (vítr, déšť, sníh, duha, ...)