Co by měl umět předškolák

11.07.2014 12:01

 

Tento text a seznam poukazuje na to, co by mělo zralé předškolní dítě před nástupem do I.třídy zvládnout.

Tyto body se zkoumají u dětí i při zápisu před nástupem do školy, proto je lepší, si vše doma s dětmi pěkně projít :-). 

 

 • Své jméno a příjmení
 • Svůj věk
 • Adresu svého bydliště
 • Jména rodičů
 • Zaměstnání rodičů (co dělají)
 • Základní a doplňkové barvy, odstíny (světlá x tmavá)
 • Geometrické tvary
 • Napočítat do 10
 • Poznat a reprodukovat známou krátkou pohádku (např.dle obrázku)
 • Přednést básničku
 • Zazpívat písničku
 • Držet správně tužku (tj třemi prsty, ne křečovitě)
 • Nakreslit postavu (všechny znaky - uši, vlasy, ruce, nohy, oči,...apod.)
 • Přepsat slovo podle vzoru, popř. napsat své vlastní jméno
 • Orientovat se v názvech:   
            - zvířata (domácí, lesní, exotická)
            - ovoce, zelenina, květiny, stromy
            - dopravní prostředky
            - druhy práce a činnosti lidí
 
 • Vnímat hlásku ve slově
 • Rozložit slovo na slabiky (rytmizace)  - určit počet slabik
 • Pojmy: 
            - velikosti:  malý, větší, největší, stejný, méně, více, apod.
            - časové: včera, dnes, zítra, ráno, den, noc,... 
            - prostorové: daleko, blízko, nad, pod, před, vlevo, vpravo,...
            - roční doby
            - předměty denní potřeby
            - části lidského těla
 
Sebeobsluha
! Samostatné oblékání, svlékání
! Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
! Samostatné čisté stolování, jíst s příborem
! Hygiena: mytí, použití WC, smrkání
! Základy slušného chování: pozdravit, poděkovat, požádat, ... 
 
Důležité
! Dbát na správné vyjadřování
! Mluvit celými větami a gramaticky správně
! Mluvit nahlas a zřetelně
! Jestliže dítě nevyslovuje všechny hlásky - navštívit logopeda
! Dítě reaguje na pokyny dospělého (rodičů, učitelky...)