Název:

Mateřská škola, Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo

 

Vítáme Vás na webových stránkách Mateřské školy v Těšeticích. Jsme velice rádi, že Vás zajímá, co je nového a co se u nás v nejližší době chystá

 

                                                                                                     Výsledek obrázku pro flower cartoon


Režim dne:

6:15  - 8:00
doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemnou výměnu informací
příchod dětí do

MŠ, ranní filtr
volná hra
individualizované řízené činnosti


8:00  - 9:30
volná hra
skupinové řízené činnosti
ranní cvičení
volná nebo postupná přesnídávka
diskusní, komunitní kruh


9:30 - 11:30
příprava na pobyt dětí venku
pobyt dětí venku
(v případě nepříznivého počasí na terase MŠ nebo ve třídě)
návrat z pobytu venku


11:30 - 12:00
příprava na oběd
oběd
příprava na spánek a odpočinek
doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci (12:00 – 12:30 hodin)


12:00 - 13:30                                                                                                         

30 min. odpočinek na lehátku v pyžamu z důvodu zachování zdravé psychohygieny dítěte
spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
individualizované řízené činnosti  (s dětmi s nižší potřebou spánku)


13:30 - 16:00                                                                                                                  

odpolední svačina ( 14.00 – 14.30)

volná hra
individualizované řízené činnosti
činnosti spojené s profilací třídy
(v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě MŠ)
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.
V průběhu celého dne se v režimu dne promítají: hygienické a sebeobslužné činnosti dětí, jejich třídní rituály a pravidla, a také aktuální okolnosti.


Aktuální informace

 

PROVOZ MŠ - LÉTO 

MŠ Těšetice bude uzavřena v ČERVENCI od 9.7.2018 - do 3.8.2018.
Nástup do MŠ 6.8.2018. 
                                                          Výsledek obrázku pro sun clipart
Aktualizace fotografií (nové fotky!)

 ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Školní rok začíná 4.9.2017 a končí 29.6.2018.


Básnička měsíce

Prázdninová
Křížem, krážem klikyhákem , 
ve školce jsem předškolákem.
Za chvilku ji podám ručku 
a zamávám na rozlučku. 
Čeká na mě velká třída,
nová škola, bílá křída,
po létě prý příjde den,
kdy se stanu školákem. 

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Kontaktujte nás